GVS LOGO round.png

โรงเรียนนานาชาติโกลบอลวิลเลจ

หอพักนักเรียน

หอพักนักเรียนโรงเรียนโกลบอลวิลเลจ

คุณต้องการให้บุตรหลานสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่วและได้รับการศึกษาระดับนานาชาติในราคาที่ย่อมเยาหรือไม่?

โรงเรียนโกลบอลวิลเลจเป็นโรงเรียนนานชาติที่ได้รับใบอนุญาตดำเนินการจากกระทรวงศึกษาธิการ

หอพักนักเรียนของโรงเรียนเรารองรับนักเรียนอายุ 14 ปี ขึ้นไป

"It takes a global village to raise a global citizen.”

โรงเรียนโกลบอลวิลเลจ ทุ่มเทในการพัฒนาพลเมืองโลก พัฒนาบุคลากรทั้งในด้านสังคม อารมณ์ ร่างกายและสติปัญญา

ภารกิจของเราคือการให้ความรู้แก่นักเรียนเพื่อพัฒนาตนให้เป็นพลเมืองที่

ดีในอนาคต เป็นพลเมืองที่มีทักษะในด้านวิชาการ มีความมั่นใจในตนเองและสามารถใช้ชีวิตอย่างดีได้บนโลกที่มีความไม่แน่นอนในอนาคต

หอพักนักเรียนโรงเรียนโกลบอลวิลเลจ

คุณต้องการให้บุตรหลานสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่วและได้รับการศึกษาระดับนานาชาติในราคาที่ย่อมเยาหรือไม่?

 

โรงเรียนโกลบอลวิลเลจให้ความสำคัญด้านการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนในการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำในแคนาดาและประเทศตะวันตกอื่นๆ

คณะครูของเราได้การรับรองครูอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ทำไมถึงเป็นเกาะลันตา

เกาะลันตาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าอัศจรรย์ ด้วยอากาศที่บริสุทธิ์ แสงแดด ธรรมชาติ หาดทรายและผู้คนที่เป็นมิตร บุตรหลานของท่านจะได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ที่มาจากทั่วทุกมุมโลกและรับรู้ถึงความอบอุ่นและการสนับสนุนจากชุมชน

พวกเขาจะได้รับการต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของโรงเรียนโกลบอลวิลเลจ ซึ่งเป็นสถานที่ที่เอาใจใส่ผู้อื่น ที่สำคัญที่สุดคือพวกเขาจะได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่ตนเองชอบคืออะไรและจะได้รับการสนับสนุนจากเราอย่างเต็มที่

 

ราคาที่ย่อมเยา

เราต้องการให้แน่ใจว่าผู้ปกครองจะได้รับความคุ้มค่าอย่างสูงสุด โรงเรียนเราไม่มีสระว่ายน้ำ แต่เรามีชายหาดที่สวยงาม เราไม่มีซุปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่หรือห้างสรรพสินค้า

แต่เรามีตลาดนัดของเกษตรในท้องถิ่นที่จำหน่ายผักสด ผลไม้สด ปลา และเนื้อสัตว์ตลอดทั้งปี

 

เราตรวจสอบให้แน่ใจว่านักเรียนได้รับการสนับสนุนมากมายในการเรียนภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับด้านวิชาการ เราสนับสนุนให้บุตรหลานของท่านในการให้พวกเขาได้มีโอกาสที่เพียงพอในการพัฒนาตนเองที่เหมาะสม ด้วยชั้นเรียนขนาดเล็ก ครูผู้เชี่ยวชาญ การเตรียมความพร้อมสอบ  SAT และโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของตะวันตก

ที่โรงเรียนโกลบอลวิลเลจ

บุตรหลานของท่านจะได้รับการต้อนรับสู่ครอบครัวของเราอย่างอบอุ่นและล้อมรอบด้วยสถานที่ที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น

ที่สำคัญที่สุดพวกเขาจะได้รู้จักตนเองและจะได้รับการสนับสนุนความต้องการได้อย่างเต็มที่

คลิกปุ่มด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดสำเนาหนังสือชี้ชวนของเรา นอกจากนี้คุณยังสามารถลงทะเบียนเรียนสำหรับบุตรหลานของท่านได้ทางออนไลน์ สำหรับปีการศึกษา 2562 ในเดือนกันยายน นี้

กรุณาลงทะเบียนอย่างเร่งด่วน รับจำนวนจำกัด

GVS Logo - transparent.png

© 2019 Global Village School